Malé půjčky do výplaty na účet
Půjčky do výplaty

Jaké jsou nejčastější mýty kolem vdovských důchodů?Vdovské a vdovecké důchody (dále jen důchody) jsou zahaleny řadou mýtů. V těžkém období po smrti životního partnera očekává řada pozůstalých manželek a manželů, že se stát o ně postará. Jaké kolují o důchodu nejčastější mýty a za jakých podmínek důchod dostanete?


1. mýtus: důchod dostanete automaticky

Není pravda, že vám stát přizná důchod automaticky. Musíte o něj písemně požádat. Pokud nevíte, jak na to, zajděte na okresní správu sociálního zabezpečení a její zaměstnanci vám s tím pomohou.

2. mýtus: nárok na důchod vznikne až po určité době trvání manželství

Stát vám přizná nárok na důchod, jestliže manželství existovalo k datu úmrtí manžela či manželky. Není rozhodující, jak dlouho jste byli v manželství. Nárok na důchod však nemáte, pokud jste byli v té době rozvedeni.

3. mýtus: není důležitá doba pojištění

Pravda je taková, že pro přiznání důchodu je důležité, zda zemřelý platil po určitou dobu svého života důchodové pojištění. To neplatí v tom případě, že došlo k úmrtí manžela či manželky následkem pracovního úrazu.
4. mýtus: manželé museli mít společné bydliště

Zákon nestanovuje, že pro přiznání důchodu museli mít manželé společné bydliště. Nárok na důchod to neovlivňuje. Přihlíží se pouze k tomu, zda k datu úmrtí byli partneři manželé.

5. mýtus: důchod máte natrvalo

Důchod vám ČSSZ vyplácí standardně po dobu jednoho roku. Po uplynutí této doby pokračuje vyplácení důchodu jen v určitých případech, například stará-li se pozůstalý o nezaopatřené dítě nebo o svého rodiče.

6. mýtus: důchod pobíráte i po uzavření nového sňatku

Pokud uzavřete nové manželství, nárok na důchod vám ihned zaniká. Pozůstalý musí tuto skutečnost nahlásit do osmi dnů na ČSSZ. Jestliže tuto skutečnost nesdělí, bude muset neoprávněně čerpaný důchod vrátit.
Publikováno: 11.4.2018


© 2024 Malé-Půjčky-do-Výplaty.cz - Všechna práva vyhrazena. Informace na webu pochází z různých dalších zdrojů. Provozovatel neposkytuje ani nezprostředkovává úvěry.